palivové dřevo a jeho vlastnosti

VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DŘEVA

Výhřevnost palivového dřeva

Základním pojmem u palivového dřeva je výhřevnost. Jako základní jednotky výhřevnosti se u paliv pro vytápění domu používá MJ/m3 nebo MJ/kg. MJ je milion Joulů (jednotka práce či energie) na metr krychlový nebo kilogram.

Tyto jednotky ukazují kolik tepla z daného palivového dřeva můžeme získat, resp. kolik tepla dané palivo při spálování uvolní. Odvíjí se především od typu dřeva, jeho kvality a vlhkosti. Obecně platí, že čím tvrdší dříví, tím větší výhřevnost. To je dáno především hustotou dřeva.

Pozor – výhřevnost se vztahuje k objemu, pokud porovnáváte jednotlivé druhy palivového dřeva. Pokud by jste porovnávali na jednotku hmotnosti (MJ/kg) – přílíž mnoho informací pro srovnání nezískáme – viz. tabulka.

Dřevo MJ/m3 MJ/kg MJ/RM* kWh/RM* kWh/kg
Javor 1900 4,1
Bříza 10550 13,5 7100 1900 4,3
Dub 11050 13,2 7430 2100 4,2
Olše 8260 12,9 5550 1500 4,1
Jasan 11010 12,7 7450 2100 4,2
Smrk 5440 13,1 5440 1600 4,4
Borovice 9250 13,6 6730 1700 4,4
Modřín 9720 13,4 7040 1700 4,4
Topol 6540 12,3 4440 1400 4,2
Buk 10830 12,5 7320 2100 4,2
Jedle 8040 14,0 5800 1500 4,4
Jilm   1900 4,1
Vrba 8490 12,8 5740 1400 4,1
Habr 10970 12,1 7400
Akát 11850 12,7 8030

 

 

Tvrdost palivového dřeva

Tvrdost kg/cm2 Druh
1.tvrdost 0-350
(velmi měkká)
smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
2.tvrdost 351-500
(měkká)
modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
3.tvrdost 501-650
(středně tvrdá)
kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
4.tvrdost 651-1000
(tvrdá)
dub, ořešák, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
5.tvrdost 1001-1500
(velmi tvrdá)
dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
6.tvrdost nad 1501
(neobyčejně tvrdá)
eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny

 

Vlhkost palivového dřeva a vliv na výhřevnost palivového dřeva

Vyšší vlhkost dřeva způsobuje jeho nižsí výhřevnost. Způsobuje to, že část uvolněného tepla vznikajícího při hoření dřeva je využita pro odpaření vody ze dřeva, tím pádem je využito jinak, než je u palivového dřeva žádoucí.  tzv. Čerstvé palivové dřevovlhkost cca 50-70%, vyschlé palivové dřevovlhkost asi 20-5% při umělém vysoušení dokonce jen 5% vlhkost.

Tabulka srovnává výhřevnost a hmotnost palivového dřeva podle procentuálního stupně jeho vlhkosti.

 

vlhkost výhřevnost váha
1% 18,56 MJ/kg 355 kg
10% 16,40 MJ/kg 375 kg
20% 14,28 MJ/kg 400 kg
30% 12,18 MJ/kg 425 kg
40% 10,10 MJ/kg 450 kg
50% 8,10 MJ/kg 530 kg

 

Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost:

Druh paliva Obsah vody
[%]
Výhřevnost
[MJ/kg]
Objemová hmotnost
volně ložená
[kg/m3]
Poleno (měkké dřevo) 0 18,56 355
10 16,40 375
20 14,28 400
30 12,18 425
40 10,10 450
50 8,1 530
Dřevní štěpka 10 16,40 170
20 14,28 190
30 12,18 210
40 10,10 225