Palivové dříví

Palivové dříví | terminologie

Obecně používaným výrazem pro palivo do kamen je mimo palivové dřevo také “palivové dříví“. Přesným obsahem termínu palivové dříví je ale něco jiného než-li palivové dřevo. Znáte rozdíl mezi  pojmy dřevo × dříví? Pokud ne, čtěte dále…

 

Mezi lidmi se hovorově nedělá rozdíl mezi tím, zda-li řeknete “palivové dřevo” nebo “palivové dříví“, z pohledu odborné terminologie jsou ale tyto dvě označení energetických produktů (dřevo, dříví) podstatně rozdílné a to hlavně v kvalitě…

 

Palivové dříví | skutečný význam pojmu

Palivové dříví je sortimentem surového palivového dříví  vznikajícího nevyhnutelně při výrobě kvalitnějších produktů jako je štípané palivové dřevo, jejich třídění, štípání a další manipulace. Jednoduše se tedy jedná o odřezky, úlomky, třísky, kůru a jiné “odpady” vznikající při manipulaci se surovým ale i zpracovaným materiálem. To ale neznamená, že by palivové dříví nebylo energeticky využitelné. Nevýhodou je složitější manipulace, skladování a kratší doba hoření či nevhodnost pro topení v různých typech topidel.

 

Kvalita palivového dříví se řídí dle příslušných technických norem, prostoru kde se palivo zpracovává, míry manipulace (láme se, drolí…) vlhkost…

 

Palivové dříví se vyrábí jako vedlejší, někdy nežádoucí produkt ze všech jehličnanů a listnatých dřevin. Palivové dříví se obvykle třídí do skupin podle typu dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké, jehličnaté měkké, jehličnaté tvrdé apod.) nebo směsi dřevin.

 

Z hlediska porovnání cen produktů palivového dříví je kromě rozměrů důležitá také jejich vlhkost, druh výchozí dřeviny a způsob rovnání, balení… Hlavním faktorem rozlišení jsou dané “prostorové” jednotky. 1 metr krychlový (“plnometr”) = 0,54 – 0,68 (dle dřeviny a druhu), metru prostorového (prm) atd.

 

palivové dříví příklady “lepších” produktů:
palivové dříví palivové dříví
zdroj: google.com

 

palivové dříví | využití

Palivové dříví je nejlépe využitelné pro lisování briket, pelet (granulí) pro topení ve speciálních topidlech.

 

Pokud je palivové dříví zpracováno do výše uvedených forem, ať jsou to brikety nebo pelety, jejich výhodou je nižší popelnatost a hustota (míra slisování) a tím zvýšení výhřevnosti oproti surovému palivovému dříví. Dobré je zmínit také ekologii palivového dříví ve smyslu maximálního využití biomasy (zpracování “odpadu”).

 

Jak již jsme zmínili pro topení peletami z palivového dříví je důležité vlastnit speciální topidlo (kotel) uzpůsobené pro topení těmito produkty viz. kotel na pelety